Kwaliteitsborging
gaat bij ons verder
dan de wettelijke eisen

De kwaliteits-borgings-processen van Cleaning Service Argent zijn helder beschreven en de reiniging is volledig traceerbaar via een geautomatiseerd systeem. lnspecties en validaties worden tijdig uitgevoerd en geregistreerd. Onze gespecialiseerde medewerkers zijn goed opgeleid en vertrouwd met de hoge eisen die in uw industrie gelden op het gebied van hygiene en hebben uitstekende kennis van de reinigings processen en borging van de uiteindelijk kwaliteit. Wij zien constant toe dat alle procedures in overeenstemming zijn met de richtlijnen en dat de reiniging in overeenstemming is met de procedures die gelden voor de specifieke reiniging.

DE STAPPEN

Schermafbeelding 2017-04-05 om 13.36.24

Clean secure is een borging en managementinformatiesysteem voor het reinigen van tankwagen. Hierin worden borgingen van temperatuur , verbruik van loog ,waterdruk geregistreerd. Clean secure is een uitbreiding op onze gebruikte systeem Mainpro. Clean secure is kan op verzoek van de klant aangevraagd worden.

stappen-01

Kwaliteitsborging gaat bij Cleaning Service Argent verder dan de wettelijke eisen. De kwaliteitseisen worden constant aangescherpt en er wordt gewerkt volgens de laatste set van internationale standaarden en richtlijnen zoals borging via software systeem Clean Secure.

stappen-02

De kwaliteitsborgingsprocessen van Cleaning Service Argent zijn helder beschreven en de reiniging is volledig traceerbaar via een geautomatiseerd systeem. Het systeem ziet toe op een correcte afloop van het programma en drukt deze data af op het reinigingscertificaat. In de database worden data zoals reinigingstijd, temperatuur, druk, reinigingsmiddel en watergebruik opgeslagen op klantniveau.

stappen-03

Cleaning Service Argent werkt volgende de hoogste HACCP, SQAS en ATCN normen en zijn ISO 9001 gecertificeerd. Door deze werkwijze garandeert Cleaning Service Argent de kwaliteit van de reinigingsprocessen.

CERTIFICERINGEN